Annuleren & retourneren

Om je bestelling te annuleren, heb je de volgende mogelijkheden:

Stuur het pakket gewoon - geheel onbureaucratisch - aan ons terug, het liefst met de bijgevoegde retoursticker.

Retourneren vanuit Nederland

Je kunt de goederen binnen 30 dagen na ontvangst van je pakket terugsturen.

Loesdau betaalt dan de verzendkosten, d.w.z. de retourzending is gratis voor jou. Om een bestelling terug te sturen, moet je de volgende stappen uitvoeren:

  1. Verpak de goederen die je wilt retourneren weer netjes.
  2. Vul het bijgevoegde retourformulier in en doe het bij het pakket.
  3. Plak de in het pakket aanwezige retoursticker op je pakket en lever het pakket in bij de dichtstbijzijnde DHL-shop.

We sturen je een e-mail zodra je retourzending bij ons is aangekomen.

Als je je retourformulier of -sticker kwijt bent, neem dan contact op met onze klantenservice via e-mail op klantenservice@loesdau.com voordat je iets terugstuurt. We zorgen er dan voor dat je een retoursticker krijgt. Terugbetaling van de verzendkosten bij zelf gefrankeerde zendingen is helaas niet mogelijk.

Modelinstructies voor herroeping

Consumenten hebben een herroepingsrecht van 30 dagen.

Herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen 30 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 30 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (Pferdesporthaus Loesdau GmbH & Co. KG, Hechinger Str. 58, 72406 Bisingen, Duitsland, klantenservice@loesdau.com, telefoon: +31 24 80 80 341) via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht.

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben terug gekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. Wij zullen de kosten van het terugzenden van de goederen voor onze rekening nemen. U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.

Het herroepingsrecht bestaat niet voor de volgende overeenkomsten:

  • Overeenkomsten voor de levering van volgens specificaties van de consument vervaardigde zaken, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn.
  • Overeenkomsten voor de levering van zaken die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken.
  • Overeenkomsten voor de levering van zaken die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere zaken.
  • Overeenkomsten voor de levering van audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken.

Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

– Aan Pferdesporthaus Loesdau GmbH & Co. KG, Hechinger Str. 58, Bisingen, Duitsland, klantenservice@loesdau.com

– Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende
goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*)

– Besteld op (*)/Ontvangen op (*)

– Naam/Namen consument(en)

– Adres consument(en)

– Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

– Datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

Retourlabels
Onverminderd uw wettelijke rechten worden voor uw retourzending gratis retourlabels verstrekt. Bij gebruik van deze retourlabels is de retourzending voor u kosteloos. Het Retourlabel wordt bij uw zending gevoegd. U kunt de retourzending afgeven bij een pakketdienst van de desbetreffende aanbieder in Nederland.